Cũng thế

Loại đất nào tốt hơn: đất thịt hoặc đất trồng rau


Theo truyền thống, người ta tin rằng các loại đất là đồng nhất và sự lựa chọn của chúng không đòi hỏi kiến ​​thức đặc biệt. Tuy nhiên, mọi thứ không phải như vậy, bởi vì đất và đất trồng rau khác nhau về thành phần và đặc tính, ứng dụng và cách lắp đặt, thậm chí không phải loại đất nào cũng có khả năng màu mỡ trong nhà kính, và các loại đất khác sẽ không đi dưới bãi cỏ - nó sẽ chống lại hoặc khô ra khỏi sự phong phú của chất hữu cơ.


Xem video: Cách trộn đất trồng rau, không cần bón phân, chỉ tưới nước mà rau rất xanh tốt. (Tháng Chín 2021).