Cũng thế

Cứu giúp


Tôi muốn kêu gọi những người làm vườn và người làm vườn được kính trọng với yêu cầu chia sẻ miễn phí vật liệu trồng của nhiều loại cây khác nhau. Ai đó có thừa hạt giống rau và hoa. Chúng tôi có mảnh đất của riêng mình. Thật không may, không phải lúc nào cũng có đủ tiền để làm cảnh. Tôi không làm việc với trẻ em vào lúc này, tôi chỉ có thể nhận hạt giống như một món quà.


Xem video: Why Schema App (Tháng Giêng 2022).