Cũng thế

dâu quanh năm


Tại sao dâu quanh năm không ra hoa và không ra quả?

Cứ sau hai đến ba năm, những trái dâu tây không còn mùi hương cần được cấy sang một nơi mới. Đất phải là cát. Ngoài ra, nếu dâu tây bị che bóng, nó sẽ không ra hoa và kết trái tốt.

  • Đăng nhập hoặc đăng ký để lại bình luận


Xem video: Part 08. MVC Net Core (Tháng MườI 2021).