Cũng thế

Đào bắt đầu mọc thành bụi


Một vài năm trước, một quả đào đã khô héo, hay đúng hơn là đóng băng. Sẽ có bất kỳ ý nghĩa nào từ một cái cây như vậy?

sẽ không có ý nghĩa gì từ việc này, hãy trồng những giống đào mới chịu được sương giá.

  • Đăng nhập hoặc đăng ký để lại bình luận


Xem video: KỸ THUẬT HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC ĐÀO CẢNH, TRỒNG LẠI CÂY ĐÀO SAU TẾT. (Tháng MườI Hai 2021).