Cũng thế

Phlox héo


Bụi phlox bắt đầu khô héo, chỉ còn một nửa. Điều gì có thể là vấn đề?

Tôi nghĩ rất có thể đây là người ăn rễ cây. Hoặc nó bị bệnh với một cái gì đó. Có lẽ bạn nên cho nó ăn thứ gì đó hữu ích và cần thiết. Kiểm tra cây cẩn thận - bạn sẽ tìm ra lý do. Chúc may mắn!

  • Đăng nhập hoặc đăng ký để lại bình luận


Xem video: for Videos (Tháng Giêng 2022).