Cũng thế

Bao nhiêu amoni nitrat để áp dụng?


Tôi tự mua amoni nitrat và nghĩ về việc bón phân cho cây của mình. Ai đã xem qua loại phân này, chỉ giáo cách sử dụng.

Tại sao lại gây rối với người đánh muối này? Mua phân bón làm sẵn: than bùn, đất mùn, hoặc những thứ tương tự. Tôi cũng hiểu khi phân bón hóa học được sử dụng trên những cánh đồng có diện tích đất rất lớn, và amoni nitrat không thực tế lắm ở những nơi có diện tích nhỏ.

  • Đăng nhập hoặc đăng ký để lại bình luận


Xem video: Cách thử nitrit, nitrat, amoni đơn giản - Ngay cả khi bạn không biết gì về hóa học. (Tháng MườI Hai 2021).