Cũng thế

Có thể tưới hoa bằng nước từ bể cá không?


Ở đâu đó tôi nghe nói rằng nước hồ cá rất hữu ích cho hoa. Tôi nghĩ có lẽ bạn không nên đổ nó ra ngoài như vậy?

Tôi nghĩ sẽ không có gì xấu xảy ra. Nước lắng có vi sinh. Bạn tôi có một bể cá, cô ấy thường xuyên tưới. Anh ấy nói rằng hoa bắt đầu nở tốt, đặc biệt là hoa violet.

  • Đăng nhập hoặc đăng ký để lại bình luận


Xem video: 4 Vị Trí Kiêng Kị Không Được Đặt Bể Cá Cảnh Kẻo Càng Nuôi Càng Mang Họa, Tán Gia Bạn Sản (Tháng MườI 2021).