Cũng

Mức nước pin


Mức nước pin:Ắc quy của xe chứa đầy một chất lỏng có thể, theo thời gian và hao mòn, giảm xuống và do đó cần phải kiểm tra định kỳ lượng chất lỏng có trong ắc quy và nếu cần thiết. Hầu hết các thiết bị này được trang bị một thang chia độ đặc biệt ở cạnh, để xem, mà không cần mở pin, nếu chất lỏng có mặt với số lượng đủ. Trước khi kiểm tra mức này, hãy nhớ đặt máy ở mức không dốc và không có lỗ, để các mức cần kiểm tra song song với mặt đường, nếu không phép đo có thể bị biến dạng. Nếu mực nước thấp hơn mức được thiết lập bởi nhà sản xuất pin, hãy đeo găng tay và kính bảo vệ và mở nắp ở phía trên cùng của pin, chỉ sử dụng nước cất.