Bonsai

Phong cách bonsai


Phong cách cây đắng(Bunjingi)
Phong cách của Litterates thể hiện một thân cây thường rất dài và mảnh mai. Tên này do đó được chỉ định ở Mỹ để xác định một phong cách được trí thức đánh giá cao. Phong cách này trong thực tế áp dụng cho cây cảnh kỹ thuật hình ảnh của một số nghệ sĩ Nhật Bản. Hình dạng của cây là hoàn toàn tự do và các nhánh được sắp xếp một cách bất thường theo mọi hướng, đặc biệt là ở phần đỉnh của cây. Trong phong cách này, hơn những người khác, cây cảnh vẫn cần một sự cân bằng nhất định.
Đây là một phong cách đặc biệt phù hợp với cây lá kim, nhưng cũng có thể được sử dụng thành công trên cây lá rộng. Các vật liệu phù hợp nhất để bắt đầu một cây theo phong cách này là các cây được thu thập trong tự nhiên, thường có một số đặc điểm đặc trưng của loại này (thân dài và hẹp, các nhánh chỉ ở phần đỉnh, v.v.)