Hoa

Lilium bóng đèn


Lilium bóng đèn:
họ loa kèn
LILIUM BULBIFERUM L
Hoa huệ đỏ với củ
Cây thân thảo (20 - 90 cm) với củ nhỏ. Thân cây Tomentose ở phía trên với các đốm màu tím ở phía dưới. Lá lanceolate tuyến tính xen kẽ với củ trong nách. Fiorf rộng 5 - 10 cm, dựng đứng, hình chuông với 6 cánh hoa màu cam với các đốm màu nâu, lưỡng tính. Tior .: VI-VII. Nó phát triển trên những đồng cỏ khô, đất đá trong đất đá vôi từ đáy thung lũng đến 2000 m