Hoa

Mống mắt đa dạng


Mống mắt đa dạng:
họ diên vĩ
IRIS VariEGATA L.
Giaggioio
Cây cao 50 - 100 cm, thân rễ. Lá dài, thon dài, tất cả đều cơ bản. Cành cây có nhiều hoa lớn, màu vàng nhạt, không mùi. Perigonium với ba lacinias dựng lên và ba cái thấp hơn gấp lại và có râu. Fior. : IV - V. Nó mọc ở những nơi có đá và rừng từ đồng bằng đến núi giữa. Tất cả các loài Iris đều được bảo vệ.