Hoa

Coeloglossum viride


Coeloglossum viride:
Orchidaceae
COELOGLOSSUM VIRIDE Hartm.
Cây cao 10 - 20 cm. Tách củ. Thân có góc với 3-6 lá hình trứng dài. Spike rada với những thân thảo dài và hoa màu vàng lục. Tepals bên ngoài có mũ trùm, môi dài trilobed. Fior. : V - VII. Nó phát triển ở đồng cỏ núi cao (800 - 2000 m).