Hoa

Chelidonium - Chelidonium majus


Chelidonium: Tổng quát
Loài cây này có tên là thực tế là sự ra hoa của nó xảy ra vào đầu mùa xuân và chính xác hơn là khi những con én đầu tiên xuất hiện; Tên celandine bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp "chelidon" có nghĩa là nuốt. Một tín ngưỡng phổ biến cổ xưa cũng nói rằng những con chim én thường cọ xát những nhánh cây celandine trên đôi mắt vẫn còn nhắm của trẻ. Trong quá khứ, celandine được sử dụng để điều trị viêm mắt. Do đó ý nghĩa của sự giải thoát khỏi đau khổ và điềm báo của hạnh phúc.