Câu hỏi: Phủ kín vườn


Tôi muốn biết nếu có một cách sinh học để thêm canxi vào đất và nếu lớp phủ polyetylen đen có gây ung thư hay không.
Sử dụng mùn hơn bạn thường có thể dự đoán việc trồng rau? thanks

Rau mùn: Trả lời: Phủ kín vườn


Kính gửi ông Fabio
Chúng tôi cảm ơn bạn đã tin tưởng bạn đã đặt vào chúng tôi liên quan đến thông tin cho khu vườn của bạn, thông qua cuốn sách của Chuyên gia
Phủ kín là một thực hành nông học được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp ở cấp độ chuyên nghiệp. Về việc sử dụng polyetylen đen, chúng tôi không có thông tin về tác dụng có hại của nó, nhưng điều này không đúng khi sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.
Thay vào đó, liên quan đến việc bổ sung canxi vào đất theo cách hữu cơ, nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng vôi, nhưng theo cách này, các hiệu ứng chỉ có thể được nhìn thấy sau một thời gian dài.
Trân trọng